O CZASOPIŚMIE

Czasopismo „Ryzyko i Zrównoważony Rozwój” (ISSN 2720-6300) z dumą kontynuuje 60-letnią historię „Studiów Ekonomicznych. Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (ISSN 2083-8611).
Czasopismo publikuje oryginalne prace naukowe, obejmujące zarówno artykuły prezentujące wyniki badań empirycznych (w tym krótkie noty badawcze), jak i studia koncepcyjne i przeglądowe.

Prace są publikowane w językach polskim lub angielskim, po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej w tzw. trybie double-blind (autor i recenzent nie znają wzajemnie swoich tożsamości).

Czasopismo wydawane jest w wersji elektronicznej, teksty są udostępniane na zasadzie otwartego dostępu. Od Autorów nie są pobierane opłaty