INDEKSOWANIE

 • INDEKSOWANIE

Czasopismo jest indeksowane w następujących miejscach:

 • DOAJ (Directory Open Access Journals)
 • CrossRef
 • ARIANTA (Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Naukowe)
 • ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources (UNESCO ISSN Register)
 • WorldCat – OCLC Online Computer Library Center, Inc. (Królestwo Niderlandów)
 • ZDB – Zeitschriftendatenbank (German National Library – Deutsche Nationalbibliothek)
 • EZB – Elektroinische Zeitschriftenbibliotek (Electronic Journals Library), Universitätsbibliothek
 • STRESZCZENIA

Numery czasopisma wydane między rokiem 1998 a 2020 są dostępne:

 • na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [przeglądaj]
 • w archiwach BazEkon, od Numeru 1(1998) [przeglądaj]
 • w archiwach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, od Numeru 49(2008) [przeglądaj]
 • w archiwach CEJSH, od Numeru 124(2013) [przeglądaj]

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wydaje Zeszyty Naukowe od 1957 r. W latach 1998-2020 czasopismo ukazywało się pod tytułem „Studia Ekonomiczne” (nr 1 – 395). W 2021 r. Uczelnia powołała nową Radę Redakcyjną Czasopisma, a tytuł, cele i zakres czasopisma zostały przedefiniowane.