NUMERY I WYDANIA

  • NUMERY ARCHIWALNE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wydaje Zeszyty Naukowe od 1957 r. W latach 1998-2020 czasopismo ukazywało się pod tytułem „Studia Ekonomiczne” (nr 1 – 395). W 2021 r. Uczelnia powołała nową Radę Redakcyjną Czasopisma, a tytuł, cele i zakres czasopisma zostały przedefiniowane.

Numery czasopisma wydane między rokiem 1998 a 2020 są dostępne:

  • na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [przeglądaj]
  • w archiwach BazEkon, od Numeru 1(1998) [przeglądaj]
  • w archiwach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, od Numeru 49(2008) [przeglądaj]
  • w archiwach CEJSH, od Numeru 124(2013) [przeglądaj]