OTWARTY DOSTĘP

Artykuły są publikowane w trybie otwartego dostępu na stronie internetowej Czasopisma. Zasady korzystania z ich treści określa licencja Creative Commons 4.0 BY/NC. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl)

Zachęcamy Autorów do promowania swoich prac na forach społecznościowych, stronach internetowych swoich Uczelni, w ORCID i w repozytoriach uczelnianych.