TEMATYKA

Czasopismo „Ryzyko i Zrównoważony Rozwój” publikuje prace naukowe, których tematyka jest skupiona wokół ryzyka i zrównoważonego rozwoju z perspektywy ekonomii, finansów i zarządzania.

W artykułach są podejmowane współczesne problemy dotyczące zarządzania ryzykiem, odpowiedzialności społecznej, zielonej transformacji, digitalizacji, zarządzania przedsiębiorstwem, ładu korporacyjnego czy rachunkowości. Kwestie te mogą być rozpatrywane z wielu perspektyw podmiotowych – przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, instytucji finansowych, a także z perspektyw regulacyjnej czy społecznej.

Zakres tematyczny przyjmowanych prac to m.in.:

 • Zarządzanie ryzykiem
 • Rezylientność organizacji
 • Komunikacja ryzyka
 • Etyka biznesu i CSR
 • Ratingi ESG
 • Zrównoważone finanse i inwestycje
 • Rachunkowość zrównoważona i środowiskowa
 • raportowanie zintegrowane
 • Europejski Zielony Ład
 • Ekonomia zmian klimatu
 • Równość i różnorodność
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Transformacja cyfrowa
 • Ryzyko cybernetyczne
 • Sztuczna inteligencja
 • FinTech
 • Zarządzanie strategiczne
 • Przedsiębiorczość
 • Zachowanie organizacyjne
 • Pomiar i zarządzanie wynikami