POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach kieruje się polityką prywatności zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.).

Administratorem danych osobowych Autorów publikujących prace w czasopiśmie jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40–287
w Katowicach. Szczegółowa treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych: [dostęp]