Przed zgłoszeniem artykułu prosimy o zapoznanie się z:
zasadami etyki publikacji
oraz wymaganiami redakcyjnymi dotyczącymi zgłaszanych prac

Formularz zgłoszenia artkułu jest w trakcie przygotowania i będzie dostępny wkrótce.

Prosimy o zgłaszanie artykułów drogą e-mailową na adres: srsd@ue.katowice.pl